Sunday, December 10, 2006

Bagong gawang hangin

Kailan kaya muli
Makakatikim
ng bagong gawang hangin
Mula sa bulubunduking
Hindi nadadampian ng tao

Kayan kaya muli
Matitikman
Ang dampi
ng bagong gawang hangin
dito Sa malaking lungsod
sakal
ng hanging sulasok

Mukhang malabo na nga yata

Monday, December 04, 2006

Pasko na naman sa UP